Duurzame energie

Onze omgeving verandert snel en de nadruk komt steeds meer op behoud van het klimaat te liggen. Ook van overheidswege is er steeds meer aandacht voor de strijd tegen klimaatverandering.

Bij alle activiteiten waarmee gas, brandstof of elektriciteit is gemoeid, komen broeikasgassen in de lucht. Een huishouden in Nederland zorgt gemiddeld voor de uitstoot van ongeveer 9000 kilo CO2 per jaar. Door bewust op het energieverbruik te letten is er al veel te besparen.

Ook u kunt een steentje bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering. Dat kan eenvoudig door energie te besparen, duurzame energie te gebruiken en de uitstoot van broeikasgassen te compenseren.

Duurzame energiebronnen als windenergie, waterkracht, zonne-energie en omgevingswarmte hebben uit milieuoverweging de voorkeur omdat er bij het gebruik van deze bronnen geen of nauwelijks emissies vrijkomen die bijdragen aan de klimaatverandering. Een ander groot pluspunt is dat deze energiebronnen niet op kunnen raken.


 
Tammingastraat 48 | 9978PC Hornhuizen | 0595 - 850439 | info@derksinstallatietechniek.nl